banner_website_display_block

Bảo tàng Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy – Nơi lưu giữ những mô hình, tư liệu, hiện vật của Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy nhiều nhất Việt Nam.

Vào sáng ngày 19 tháng 7 năm 2024, Bảo tàng Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy đã tổ chức buổi lễ dâng […]

TS. Thang Văn Phúc – Nguyên thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Chủ tịch TW Hội Kỷ lục Gia Việt Nam, ông Hoàng Thái Tuấn Anh – Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Đông Dương, Trưởng đại diện Miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam

Tin mới

Văn phòng Miền Bắc tổ chức Kỷ lục Việt nam

The Northern Office held the Vietnam Record