banner_website_display_block

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NEW SUN VIỆT NAM (VĂN PHÒNG KỶ LỤC MIỀN BẮC)

    CÁC MẪU FORM VÀ QUY TRÌNH XÁC LẬP

    1. Mẫu đăng ký KLVN - Dành cho cá nhân

    2. Mẫu đăng ký KLVN - Dành cho đơn vị

    3. Quy định thu phí xác lập Kỷ lục

    Trao kỷ lục Khu đô thị có Biển hồ nhân tạo lớn nhất thế giới của Vin Oceanpark - Vingroup