banner_website_display_block

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) XÁC LẬP 02 KỶ LỤC VIỆT NAM

Vào sáng ngày 26 tháng 05 năm 2022, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao 02 Kỷ lục đến ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) với các tiêu chí: " Ngân hàng đầu tiên ...

Tin mới

Văn phòng Miền Bắc tổ chức Kỷ lục Việt nam

The Northern Office held the Vietnam Record