banner_website_display_block

Kỷ lục gia Trần Đức An đón nhận Kỷ lục thứ 2 với Bình rượu sâm Ngọc Linh cao nhất Việt Nam.

Vào sáng ngày 25/05/2024, tại gian hàng tỉnh Kontum ở Lễ hội “Sâm và hương liệu, dược liệu quốc tế” lần đầu tổ chức tại […]

Tin mới

Văn phòng Miền Bắc tổ chức Kỷ lục Việt nam

The Northern Office held the Vietnam Record