banner_website_display_block
Doanh nhân Nguyễn Văn Đệ – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Hợp Lực vinh dự nhận bằng Tiến sĩ danh dự do Viện Đại học Kỷ lục Thế giới trao tặng.
Ngày 27/12/2019, tại khách sạn Radisson Blu, New Delhi Ấn Độ, Doanh nhân Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch HĐQT ...
Labor hero Nguyen Quang Mau – Chairman of DAT VIET CERAMICS was honored to receive the title of Doctor of Honor from the World Record University.
On the morning of December 20, 2020, at the Ho Chi Minh City Convention Center, the Central Committee of the ...