banner_website_display_block
Ra mắt Hội đồng thành viên Tổ chức Kỷ lục Đông Dương.

 Chiều ngày 2/11/2019, tại Hà Nôi diễn ra buổi lễ ra mắt Hội đồng thành viên Tổ chức Kỷ lục Đông Dương.   Trước khi […]