banner_website_display_block

Xác lập Kỷ lục: “Đình, Đền Quốc Tướng Linh Từ” –  Di tích lịch sử văn hóa địa phương đầu tiên tại Việt Nam thờ phụng Thành Hoàng Làng và nhiều vị Vua, danh tướng, danh nhân từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh.

Xác lập Kỷ lục: “Đình, Đền Quốc Tướng Linh Từ” –  Di tích lịch sử văn hóa địa phương đầu tiên tại Việt Nam thờ phụng Thành Hoàng Làng và nhiều vị Vua, danh tướng, danh nhân từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh.

3:41 - 25/04/2021

Vào tối ngày 24/04/2021, Tại cụm di tích Đình Đền Tướng Quốc, chùa Thánh Quang, thôn Mẫn Xá, huyện Yên Phong (Bắc Ninh), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao quyết định xác lập Kỷ lục Việt Nam: “Đình, Đền Quốc Tướng Linh Từ” –  Di tích lịch sử văn hóa địa phương đầu tiên tại Việt Nam thờ phụng Thành Hoàng Làng và nhiều vị Vua, danh tướng, danh nhân từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh.

Gian thờ Đức Hùng Huy Vương đời thứ 6, Thái bảo đại tướng quân Trương Chiêu Công, Tham chi bộ binh nội linh đại vương Trương Tuấn Công tại Đình Đền Tướng Quốc.

Gian thờ Đức Hùng Huy Vương đời thứ 6, Thái bảo đại tướng quân Trương Chiêu Công, Tham chi bộ binh nội linh đại vương Trương Tuấn Công tại Đình Đền Tướng Quốc.

 

Gian giữa thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên trái thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bên phải thờ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Gian giữa thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên trái thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bên phải thờ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

 

Ông Hoàng Thái Tuấn Anh, Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Đông Dương, Trưởng đại diện Miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố quyết định xác lập Kỷ lục.

Ông Hoàng Thái Tuấn Anh, Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Đông Dương, Trưởng đại diện Miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố quyết định xác lập Kỷ lục.

 

TS. Thang Văn Phúc, nguyên thứ trưởng Bộ Nội Vụ, chủ tịch TW Hội Kỷ lục Gia Việt Nam, Ông Trần Ngọc Tăng, nguyên phó trưởng ban Truyên giáo TW, phó chủ tịch TW Hội Kỷ lục Gia Việt Nam và Ông Hoàng Thái Tuấn Anh, Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Đông Dương, Trưởng đại diện Miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đại diện trao bằng xác lập Kỷ lục tới ông Mẫn Ngọc Anh, chủ tịch Tập đoàn Hanaka (đại diện đơn vị cung tiến xây dựng cụm di dích Đình, Đền Tướng Quốc) và đại diện BAn Quản lý Đình Đền Tướng Quốc.

TS. Thang Văn Phúc, nguyên thứ trưởng Bộ Nội Vụ, chủ tịch TW Hội Kỷ lục Gia Việt Nam, TS. Trần Ngọc Tăng, nguyên phó trưởng ban Truyên giáo TW, phó chủ tịch TW Hội Kỷ lục Gia Việt Nam và Ông Hoàng Thái Tuấn Anh, Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Đông Dương, Trưởng đại diện Miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đại diện trao bằng xác lập Kỷ lục tới ông Mẫn Ngọc Anh, chủ tịch Tập đoàn Hanaka (đại diện đơn vị cung tiến xây dựng cụm di dích Đình, Đền Tướng Quốc) và đại diện Ban Quản lý Đình Đền Tướng Quốc.

 

Cụm di tích lịch sử Đình, Đền Tướng Quốc Linh Từ không chỉ góp phần tôn vinh giá trị truyền thống Phật giáo Việt Nam mà còn giáo dục, nhắc nhở thế hệ mai sau không được quên cội nguồn dân tộc, sự hy sinh của các bậc tiên tổ, ông cha đã dày công vun đắp trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

 

Phạm Vân: kylucvietnam.vn