banner_website_display_block
Vinschool xác lập Kỷ lục số người cùng đọc sách lớn nhất Việt Nam.

Với số lượng hơn 10.000 học sinh, giáo viên cùng đọc sách, Hệ thống giáo dục Vinschool vừa xác lập kỷ lục “Số lượng người […]