banner_website_display_block
Hội ngộ Ban lãnh đạo Tổ chức Kỷ lục Đông Dương lần thứ nhất tại Việt Nam.

 Sáng ngày 21 tháng 01 năm 2019, tại Hà Nội đã diễn ra Chương trình Hội ngộ Ban lãnh đạo Tổ chức Kỷ lục Đông […]