banner_website_display_block
Sân khấu sự kiện âm nhạc ngoài trời lớn nhất Việt Nam.

Sân khấu đại nhạc hội Next by VinaPhone vừa chính thức được xác lập Kỷ lục Việt Nam là “Sân khấu sự kiện âm nhạc […]